top of page
Vitamin Coin
  • mightbecutecat

DAO VITC đã có đây!

Updated: Dec 12, 2021


DAO VITC đã có đây!


Như bạn có thể đã biết, SBP Vitamin Coin dành 50% phần thưởng SBP (phần thưởng Vite hàng ngày) cho những người bỏ phiếu. Gần đây, chúng tôi thậm chí còn gấp 100 lần phần thưởng VITC.


Giờ đây, chúng tôi vui mừng được công bố giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển VITC! Như các bạn có thể thấy từ giấy trắng, sẽ có thêm 25% phần thưởng SBP được chia cho các thành viên trong tổ chức tự trị phi tập trung Vitamin Coin (DAO VITC)(Decentralised Autonomous Organisation - DAO).


Điều này có nghĩa là bạn sẽ được nhận nhiều Vite hơn kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021!
DAO VITC có một chức năng tối quan trọng: quyết định những thay đổi đối với VITC. Thành viên DAO VITC sẽ định hình tương lai của dự án Vitamin Coin.


Để trở thành một phần của DAO VITC - và cùng chúng tôi tham gia vào quá trình phát triển dự án Vitamin Coin - vui lòng đăng ký địa chỉ Vite tại đây: https://register.vitamincoin.org/. Xin lưu ý rằng địa chỉ ví này cần có VITC.7 views

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page