top of page
Vitamin Coin
  • mightbecutecat

Cảnh giác lừa đảo!

Updated: Dec 15, 2021

Cộng đồng Vitamin Coin ngày càng phát triển về quy mô và sức ảnh hưởng, kèm theo đó, thành viên VITC cũng đang rơi vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo.Vui lòng lưu ý rằng không thành viên nhóm VITC hoặc nhân viên sàn giao dịch nào yêu cầu bạn cung cấp seed/mã của ví tiền điện tử hoặc bất cứ một khoản tiền nào. Tuyệt đối không cung cấp seed/mã riêng tư của ví tiền điện tử hoặc giao nộp tiền cho bất kỳ ai.


Những người yêu cầu bạn cung cấp những thứ trên thường là kẻ gian giả danh người quản trị hoặc nhân viên sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản.


Nếu bạn bắt gặp người hỏi xin seed/mã riêng tư của ví hoặc yêu cầu chuyển khoản tiền hoặc tiền mã hoá, vui lòng báo lại cho người quản lý trên Discord VITC.


Hãy giữ sức khoẻ và giữ an toàn cho bản thân và tài sản của bạn!


Các tài khoản chính thức của Vitamin Coin

Ecency: @vitamincoin

Publish0x: Vitamincoin3 views

Recent Posts

See All
bottom of page